sk

Je všetko možné...no nie v tvojom živote?

Nech ťa emócie povedú, pretože emócie nezabúdajú.

ŠŤASTIE NIE JE NÁHODA

Človeku môžete zobrať všetko- okrem jeho poslednej slobody zvoliť si, za akých okolností svoj vlastný postoj ku všetkému, čo život prináša zaujme.

Viktor FranklVeľmi ďakujem, že si zavítala na tieto stránky.

Dovoľ mi, aby som sa krátko predstavila. Volám sa Elena Petrus. 

Milujem psychológiu, zdravý životný štýl a EGYPT. 

Mojím poslaním je sprevádzať ľudí, ktorí sa rozhodli byť šťastní.


Šťastie je pocit.

Pocit, emócia je reč myšlienok.

Aké máš myšlienky, myslenie, presvedčenia, také budeš produkovať pocity.

Tak, ako budeš cítiť, budeš aj konať. A tu začína tvoja cesta k zmene vo vonkajšom svete.


Áno, chcem byť šťastná!!!

Objednávam sa na online koučing.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO, NEUROLINQUISTICKÉ PROGRAMOVANIE

To, kedy sa tvoje zámery splnia, vie málo kto odhadnúť. No čo môžeš už dnes urobiť je, vytvoriť podmienky, aby sa zmeny mohli udiať. Psychologické poradenstvo je jedným z nástrojov, ako si tieto podmienky vytvoriť a byť pripravená, keď sa zmeny začnú diať.

Elena Petrus, pychologická poradkyňa

Naše online stretnutie trvá 50 minút. Vedecky je dokázané, že je to najpriaznivejší čas, na spracovanie a prijatie nových informácií.

1. Stanovenie si cieľa. Ako koučka ťa budem sprevádzať pri definícii priamych a špecifických cieľov, ktoré chceš v procese koučingu dosiahnuť.

2. Analýza. Pozrieme sa a identifikujeme zábrany, problémy ktoré ti môžu brániť, tieto ciele dosiahnuť.

3. Stratégie. Spolu vytvoríme stratégie, ktoré ti pomôžu tieto prekážky prekonať a tak cieľ ľahšie dosiahnuť.

4. Praktizovanie. Čas, keď začneš stratégie praktizovať a pracovať aktívne na dosahovaní cieľa.

5. Hodnotenie. Neustále budeme prehodnocovať tvoj úspech. Stratégie v prípade potreby meníme.

Počas celého procesu je mojou úlohou, ako kouč, pôsobiť ako poradca, mentor, motivátor. Budem ťa podporovať pri využití tvojho celého potenciálu pre dosiahnutie cieľa.

Čo kouč nedokáže?

Nájsť za teba riešenie...

30 Euro/ 50 minút

Online-Rezervácia

Zarezervuj si stretnutie

Milá žena!

Ako psychologická poradkyňa ťa sprevádzam na ceste nových začiatkov, úspechu a vo všetkom, čo budeš chcieť vo svojom živote zmeniť.

S úctou, tvoja koučka emócií,Elena Petrus.


Čo je NLP?

Neuro-lingvistické programovanie (NLP) je metóda na zlepšenie medziľudskej komunikácie a zmeny správania, ktorú vyvinuli Richard Bandler a John Grinder v 70. rokoch 20. storočia.

NLP je založené na myšlienke, že reč a konanie sú prepojené a že zmenou komunikácie a súvisiacich mentálnych procesov možno dosiahnuť zmeny správania.

Určité jazykové a behaviorálne vzorce sa analyzujú a menia prostredníctvom cieleného tréningu s cieľom dosiahnuť lepšiu komunikáciu a pozitívnu zmenu vlastného správania a konania.

NLP využíva rôzne techniky a nástroje, ako je napríklad aplikácia metamodelov, kotiev, raporting a reframing (prerámovanie), na identifikáciu a zmenu vzorcov správania.

NLP sa používa v mnohých oblastiach, ako je psychoterapia, koučing, rozvoj manažmentu a leadershipu, predajné školenia a mnoho ďalších oblastí, kde je dôležitá medziľudská komunikácia.

MOJA FACEBOOKOVÁ SKUPINA: ElenaPetrusEmočnýKouč