ŽIVOT BEZ KOMPENZÁCIE

17.01.2024

Keď prídeš z práce, podarí sa ti kompenzovať to, čo v tvojej práci ostalo nedovážené… Ak celý deň sedíš, možno ideš športovať. Ak si celý deň v strese, možno medituješ, a tak si oddýchneš a "VYKOMPENZUJEŠ" nerovnováhu.

Občas sa ti nepodarí športovať a už vôbec nie meditovať. Kolieska tvojich mozgových buniek sú tak roztočené, že sa zastaví až cez víkend…

MOŽNO…

Možno kompenzuješ nerovnováhu luxusom, seminármi, liečiteľmi, tvojimi koníčkami…a možno sa ti to často aj podarí.

POKOJ V DUŠI.

Ja som sa tak zamyslela, keď mi kolegyňa povedala, že ona to dokáže vykompenzovať:

PREČO POTREBUJEM JEDNAŤ, ŽIŤ TAK, ŽE POTREBUJEM KOMPENZÁCIU???"

Prečo moje jednanie potrebujem kompenzovať jednaním iným?

Kedy začína NAOZAJSTNÝ ŽIVOT, ak mojím jednaním idem do energetického mínusu?

Na kompenzáciu potrebujem potom dvojnásobok času, a keď sa mi to podarí, už musím ísť do rozhodnutí, ktoré ma znova do energetického mínusu smerujú?

Šport, luxus, meditácia, workschopy sú úžasné nástroje, aby si sa posunula ďalej. Ak nimi kompenzuješ…a znova ideš do jednania, ktoré spôsobí mínus…tak je to naozaj veľká škoda.

Kedy začína naozajstný život, kde nie je potrebné nič kompenzovať??? Len oddychovať alebo ísť ďalej?

AKO ŽIŤ ŽIVOT BEZ KOMPENZÁCIE?

V rozhovore zdarma sa pozrieme na to, kde je tvoj energetický leck…

S úctou, tvoje Elena Petrus Emočný kouč