VŠETKO, ČO POTREBUJEŠ

09.02.2019

Sa dozvieš z múdrych kníh, alebo z vlastnej duše.

Múdre knihy ti pomáhajú na chvíľku.

Ukážu ti, že svet môže vyzerať inak.

Že môžeš cítiť inak.

Môžeš žiť inak.

Len často sa mi stávalo, že kniha vo mne vzbudila túžbu.

Ale nedala mi silu.

Sila vraj prichádza z vnútra.

Vraj táto sila dokáže pohnúť vesmírom.

Na začiatok je to ale veľmi dobrá a pomocná cesta, ako sa dozvedieť,že môžeš zmeniť svoj život.

Ale ho aj začať milovať..

Presne aký je.

Iné to bolo, ak som sa dokázala spojiť sama zo sebou

A odpovede , ktoré prichádzali z mojej doše, som dokázala počúvať a aj prijať.

Akceptovať,veriť v ne.

Nebol to pocit eufórie, úžasu, nesmiernej radosti.

Väčšinou to bol len jemný hlas, ktorý prichádzal z ticha.

Ak sa mi podarilo veriť tomuto hlasu, začali sa diať veľké, alebo malé zmeny?

Z obrovským účinkom?

Silným, nepohnuteľným účinkom.

Život ma učí, len jednoducho byť.

Nepotrebuješ nič.

Len jednoducho byť.....

Všetko už máš...

A len z tohto vedomia, že si dokonalá bez ničoho, vzniká uvedomenie hojnosti.

Hojnosť, ktorú máš..môže rásť....