SNAŽÍŠ SA PREPOJIŤ S VESMÍROM?

17.01.2024

"Tu začína prvá naša ODDELENOSŤ…musíme opustiť samé seba, oddeliť sa, a vytvoriť osobnosť, ktorá do danej spoločnosti zapadne.
Ďalší hon na čarodejnice začína v momente, keď počuješ spirituálnu formulku "VRAJ SME VŠETCI PREPOJENÍ" a ty sa tak veľmi snažíš prepojiť sa s Vesmírom"
Elena Petrus

Vraj sme všetci prepjení.

Vraj, oddelenosť spôsobuje závislosti, diagnózy, depresie…
Neviem, ako tebe, ale mne je posledné roky najlepšie, keď som sama.

Nechce sa mi s ľuďmi správne komunikovať,aby sme neprišli do konfliktu.
Aby ma nezranili, aby som nezranila ja ich.
Nechce sa mi byť diplomatická…

Priam neznášam hovoriť ľuďom áno, áno, áno…len aby boli šťastní.

A predsa…vraj sme všetci prepojení.

Neviem ako ty, ak som ja dlhšie v spoločnosti, mám pocit, že kráčam po mínovom poli…kedy, kedy zase nejaká mína vybuchne.

Niekto mi lezie na nervy.
Niekto ma sere ale doslova.
Niekto ma ponižuje.
Niekoho vnímam ako lúzra ja, a ponižujem ho mojím postojom ja.

Niekoho serem zase ja, a ja nechápem prečo…
U niekoho cítim, že ma neznáša…aj keď som s ním v živote nemala konflikt.
Niekto ma kritizuje a niekoho kritizujem zase ja.

U niekoho sa cítim zase prijatá…ale tých je veľmi málo.

Bolo mi vždy hovorené, že ak nemám kamarátky, som určite na vine. A tak som sa nejaký čas snažila mať kamarátky. Každé mínové pole znamenalo, že som si našla inú kamarátku. Potom prišla kritika, prečo mám stále iné kamarátky a prečo nevydržím s jednou.
Samozrejme, kamarátky, ktoré boli tie "správne".
Kritika prichádzala, ak boli náhodou "nesprávne".
Dosť som bola zmätená, a cítila som vinu…

Potom prišlo obdobie, keď som sa učila radšej sama žiť, a neriešiť veľa, málo, a aké…takto som pochopila ja začleňovanie sa do spoločnosti.
Prepájanie sa vraj s celkom.

Ako teda byť so svetom prepojená?
Ako teda pochopiť, že som súčasťou celého vesmíru?
Ako sa prepojiť s celým vesmírom a necítiť zranenia, ktoré som práve prepojením so svetom prežila?

Kolektívna rana vzniká v rannom detstve.
Začleňovanie sa do spoločnosti za daných podmienok kmeňa.
Odpojiť sa od seba samej a vytvoriť novú "PRIJATEĽNÚ" osobnosť.

Odpájanie bolí…to je KOLEKTÍVNA RANA.
Tak, ako je bolestivé "ZNOVANAPÁJANIE" sa na seba samú.

Budeš prijatá len ak…
O kolektívnej rane som už písala v mojich článkoch.

Tu začína prvá naša ODDELENOSŤ…musíme opustiť samé seba, oddeliť sa, a vytvoriť osobnosť, ktorá do danej spoločnosti zapadne.

Ďalší hon na čarodejnice začíne v momente, keď počuješ spirituálnu formulku "VRAJ SME VŠETCI PREPOJENÍ".

Súhlasím s touto vetou, no ak si musela samú seba nevedomky opustiť, budeš v sebe cítiť odpor, ak sa začneš so svetom prepájať.

TVOJA UMELO VYTVORENÁ OSOBNOSŤ NIE JE S VESMÍROM KOMPATIBILNÁ!

Budeš cítiť tlak, pretože prepojenie vzniká len, ak sa vrátiš k sebe samej. Teda k tej, ktorú si musela opustiť.

Budeš chodiť po mínovom poli, pokiaľ si neodpustíš všetko, čím si musela byť, aby si bola milovaná.Návrat k sebe nikdy nie je jednoduchý…

Odpustiť všetko, čo si si spôsobila, pretože si v minulosti bola trestaná, ak si si dovolila byť autentická…

Súhlasím, že sme všetci jedno…no prepojenosť začína v TEBE…
Emocionálne sprevádzanie: www.elenapetrus.sk

S láskou, tvoja koučka emócií, Elena Petrus Emočný kouč