NAJVYŠSIA HRANICA OHROZENIA

15.11.2021
Ak si uverila, že len ak budeš spĺňať určité danosti(ak budem štíhla, ak budem tichá, ak budem bohatá, ak budem vzdelaná….ak, ak ak…), vždy, keď sa ti to bude dariť, budeš pociťovať obrovský strach pred zlyhaním.
Ak sa ti to nepodarí, budeš cítiť hanbu a strach, že ťa odsúdia a odhalia.
Ak sa prejedáš, neustále si v týchto emóciách.

Elena Petrus, psychologická poradkyňa

Ak sa prejedáš, znamená to, že tvoj centrálny nervový systém beží na najvyššie obrátky. Beží už tak dlho, že to už viac nevnímaš. Stalo sa ti to rutinou.

No telo, náš mozog nie sú stvorené na to, aby sme boli v neustálom " maximálnom" nasadení. Mozog je múdry, miluje ťa…aby si dokázala fungovať, presúva maximálne nasadenie do PODVEDOMIA. Aby si ako tak fungovala.

No proces maximálneho nasadenie beží…aj keď o tom nevieš.

Telo verí, že sme v ohrození.

Aj keď o tom nevieme.

Čo urobí telo, mozog, ak sme v ohrození? Bude hľadať, ako ujsť. Ak nevieme ujsť, vyhľadá si proces NE-CÍTENIA. Vy už viete, kedy sme sa cítili existenčne ohrozené, poznáte termín želaná a neželaná, no ak v nás prebieha CHRONICKÉ EXISTENČNÉ OHROZENIE, bude náš mozog chronicky neustále hľadať útek, alebo necítenie.

Neumožňujeme rozvoj ďalších našich duchovných úrovní, pretože ak je telo ohrozené, musí ostať v matérii, v tele…v prvej a druhej čakre.

Máš problémy v týchto oblastiach?

Je to jeden z vedľajších účinkov našej závislosti.

Ak si uverila, že len ak budeš spĺňať určité danosti(ak budem štíhla, ak budem tichá, ak budem bohatá, ak budem vzdelaná….ak, ak ak…), vždy, keď sa ti to bude dariť, budeš pociťovať obrovský strach pred zlyhaním.

Ak sa ti to nepodarí, budeš cítiť hanbu a strach, že ťa odsúdia a odhalia.

Ak sa prejedáš, neustále si v týchto emóciách.

Dnes sa rozhodni skončiť s týmto behom, ktorý nikdy cieľ mať nebude…pretože príde vždy znova niečo iné, čo ťa bude ohrozovať bez toho, aby si to vedela…

Vlastne, budeš to vedieť…hlas tohoto skrytého procesu je prejedanie, hladovanie a iné diagnózy, chronicky vracajúce sa.

S úctou, tvoja koučka emócií, Elena Petrus.