MODLITBA

14.02.2019

Počúvam túto mantru lásky už týždeň.

Aj dnes sa modlím k bohu, anjelom..každý si nazvime túto božskú podstatu v nás inak. Prihováram sa k vlastnej božskej podstate. Zapaľujem sviečky a celý dom je prevoňaný chrámovou vôňou. Robím si už teraz nebo na zemi. Nemusím čakať na smrť. Precítiť boha môžem tu a teraz.

Milovaní anjeli, dajte mi vidieť, že už nemusím prosiť za zdravie. Kódy uzdravenia sú zapečatené v mojich bunkách.

Milovaní anjeli,dajte mi vidieť, že už nemusím prosiť o ochranu. Lebo všetko sa deje, ako má.

Milovaní anjeli, dajte mi vidieť, že už nemusím prosiť o hojnosť. Lebo hojnosť mi boh zakódoval do mojich buniek.

Milovaní anjeli, dajte mi vidieť, že už nemusím prosiť o lásku, lebo láska som ja sama

Milovaní anjeli, dajte mi prosím vidieť, že už nikdy o nič nemusím prosiť, lebo všetko, čo potrebujem k láskyplnému, zmysluplnému, zdravému, extatickému, bohatému životu som dostala už pri narodení.

Amen.