VEĽA DANÉ, VEĽA POŽADOVANÉ

10.01.2020
Komu bolo veľa dané, bude od neho aj veľa požadované
Biblia

ri narodení dostávame všetko, čo pre našu cestu potrebujeme. Každý máme poslanie, ktoré nás bude vyživovať a dávať nám plnohodnotný zmysel života, ak budeme počuť hlas vlastnej duše a pôjdeme za týmto volaním.

Aby sme ale vedeli s našimi darmi v láske a v múdrosti zaobchádzať, Život nám posiela lekcie na dozretie. Čím viac darov, tým ťažšie lekcie. Lebo len v ťažkostiach aktivujem skryté sily, ktoré by som inak neobjavila. Čím ťažšia skúška, tým silnejšia lekcia. Lekcia duše, ktorá vie,čo robí.

Mám pocit, že najťažšia lekcia človeka je, že sa všetko musí učiť sám. V osamotenosti objavuje vlastnú silu, vlastnú múdrosť a hlas Boha. Len tam rastie, zosilnieva, dozrieva.

Pôjdeš cestou najťažšou a najúčinnejšou...cestou samoty. Budeš klamať, manipulovať, hrať všetky možné role, aby si na nej nemusela byť sama a necítila bolesť. Tvoje klamné predstavy o sebe samej, ktoré ti nahovorili iní budú horieť a z popola sa vrátiš k vlastnej podstate. Odmietneš lekciu samoty, zneužiješ svoju silu, len aby si necítila bolesť .

Budeš dlho odmietať samu seba, to, za čo si bola trestaná a vysmievaná. Vyšliapeš si vlastnú cestu. Prvým krokom nebudeš veriť. Tisíc krát sa vrátiš na cestu iných. Budeš preskakovať z tvojej cesty na cestu druhých. A zase naspäť a zase tam. Každý jeden krok bude páliť, ako v príbehu morskej panny, ktorá nechce byť sama sebou. Obetuje všetko, len aby mohla byť milovaná iluzionárnym princom.Uverí klamstvu, aby bola milovaná.

" Dokážem pracovať zo živlami celého sveta. Ale áno, manipulujem a niekedy klamem. Lebo neunesiem niekedy toľko sily, ktorá mi bola daná. Dokážem roztočiť svet...aj tak sa niekedy bojím " hovorí mi Mág